De Vrije Universiteit Brussel is niet verantwoordelijk voor imperfecties in de data en in de XML die door de omzetting in de FWO export kunnen voorkomen. Het is de verantwoordelijkheid van de onderzoeker om het CV nog eens na te kijken na opladen in het FWO loket.

The Vrije Universiteit Brussel cannot be held responsible for imperfections in data and the transfer to XML. It is the responsibility of the researcher to check the CV once uploaded in the FWO e-loket.

Pure FWO ExportCAPTCHA