Pleegzorg krijgt een steeds belangrijkere plaats binnen de jeugdhulpverlening. De pleegzorgsector wordt echter met een aantal uitdagingen geconfronteerd: pleegkinderen vertonen vaak gedragsproblemen. Deze gedragsproblemen zorgen voor verhoogde gezinsbelasting, zijn geassocieerd met minder effectief opvoedgedrag en kunnen hierdoor toenemen. Gedragsproblemen zijn een belangrijke reden voor het voortijdig beëindigen van een pleegzorgsituatie. Dergelijke breakdowns zijn gerelateerd aan verschillende negatieve uitkomsten (bij zowel kind als pleegouder) en moeten dus zoveel mogelijk vermeden worden. Om aan deze uitdagingen te beantwoorden werden twee ondersteuningsprogramma's ontwikkeld waarbij pleegouders die geconfronteerd worden met externaliserend probleemgedrag bovenop de reguliere pleegzorgbegeleiding gedurende tien mobiele sessies individueel begeleid worden rond de opvoeding en gedragsproblemen van hun pleegkind. De begeleiding gebeurt door een getrainde pleegzorgbegeleider. Beide ondersteuningsmodules zijn theoretisch onderbouwd (Geweldloos Verzet en Sociaal-Interactioneel Model) en beschreven in een behandelprotocol. Ze werden tijdens een testfase aan respectievelijk negen en zeven pleeggezinnen aangeboden. De eerste klinische ervaringen, alsook de individuele effecten bij pleeggezinnen uit de testfase zijn gematigd positief. Beide interventies leiden tot vermindering van externaliserende gedragsproblemen en/of gezinsbelasting. Op basis van de ervaringen tijdens de testfase werden aanpassingen gedaan aan indicatiestelling en vorm en inhoud van de ondersteuning. De effectiviteit van beide ondersteuningsmodules wordt momenteel via een RCT-design nagegaan. Op deze manier hopen we bij te dragen aan het meer evidence-based werken binnen pleegzorg.
Original languageDutch
Pages (from-to)69-83
Number of pages15
JournalOrthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk
Volume51
Issue number02/2012
Publication statusPublished - 2012

    Research areas

  • foster parent, behavioral problems, foster parent training, RCT

ID: 2131489