Translated title of the thesisA comparative analysis of the oral proficiency of Dutch speakers in the Dutch language education system in Brussels and Flanders (Een vergelijkende analyse van de mondelinge taalvaardigheid van Nederlandstaligen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en Vlaanderen)
Original languageDutch
Supervisors/Advisors
Award dateSep 2006
Keywordsbilingual education, language loss, language shift, bilingualism

ID: 3959820