Reikwijdte van het onderzoek
Dit rapport focust op de ervaringen bij de uitwerking van de projecten. Daarbij wordt zowel stilgestaan bij de factoren die het ZT beïnvloeden als bij randvoorwaarden die het vormgeven van het ondersteunende LMN beïnvloeden. Het onderzoek staat stil bij de perspectieven van verschillende betrokkenen (met uitzondering van de patiënten en hun mantelzorgers).
Methode
Het onderzoek focust zich op 58 LMN: projecten die op het moment van het onderzoek langer dan 1 jaar concreet in werking zijn. Er worden twee type gegevensbronnen gebruikt: (1) documenten (beleidsdocumenten, actieplannen en voortgangsverslagen) en (2) focusgroepen. In de maanden februari-mei 2013 zijn 12 focusgroepen georganiseerd. De focusgroepen werden opgesplitst in Nederlandstalige en Franstalige groepen. Er zijn focusgroepen gehouden met ZTpromotoren, organisatoren, GDT-partners, medici en paramedici.
Original languageDutch
PublisherUnknown
Publication statusPublished - Jun 2013

    Research areas

  • chronic care

ID: 2345279