Translated title of the contributionDesign for change of temporary pavolions : A qualitative assessment of the adaptabiliyt and generality of LLEXX and Skilpod in prospect of a circular economy
Dynamisch of veranderingsgericht bouwen is een toekomstgerichte ontwerp- en bouwstrategie. Omdat onze individuele noden en die van de hele maatschappij zullen blijven veranderen, is het doel van deze strategie het creëren van gebouwen die verandering efficiënt ondersteunen.

Een gebouw dat veranderingsgericht is, is generiek en kan op verschillende manieren worden gebruikt, of is aanpasbaar en kan makkelijk worden gedemonteerd en verbouwd. Zo is het eenvoudig om aan nieuwe noden te voldoen en blijft het gebouw langer bruikbaar.

Omdat aanpasbaarheid ook de recuperatie, het hergebruik de efficiënte recyclage van bouwmaterialen mogelijk maken, kan met veranderingsgericht bouwen een circulaire economie ontstaan. In zo’n economie zijn alle materialenkringlopen gesloten en worden grondstoffen dus duurzaam beheerd.

Naar aanleiding van Open Bedrijvendag op 2 oktober 2016 lanceerde OVAM de opdracht voor het bouwen van een paviljoen dat een voorbeeld van duurzaam, veranderingsgericht en circulair bouwen is. De opdracht werd gegund aan Hahbo en aan Skilpod. Elk plaatsten zij één module op de Alesa-site in Schoten.

Omdat beide bouwbedrijven zich richten op een specifiek marktsegment, hebben zij niet de intentie om een volledig veranderingsgericht bouwsysteem te ontwikkelen. Echter, de twee systemen zijn vooruitstrevend door hun demonteerbaarheid en tijdelijk karakter (Debacker et al., 2015).

De analyse van beide cases in dit rapport gaat na hoe generiek en aanpasbaar ieder bouwsysteem is en welke ontwerpaanpassingen de transitie naar een circulaire economie kunnen versnellen. De conclusies willen inspiratie en stof tot nadenken bieden, eerder dan de gemaakte keuzes in vraag stellen.
Original languageDutch
PublisherVrije Universiteit Brussel, Vakgroep Architectonische Ingenieurswetenschappen
Commissioning bodyOpenbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM)
Number of pages38
StatePublished - Nov 2016

ID: 28432404