Terpoceen, een onbestaand woord voor ‘het nieuwe tijdperk’, is het resultaat van een diepgaand kwalitatief onderzoek over burgerschap, sociale netwerken en toekomstperspectieven met zestig jonge nieuwkomers in Belgische steden en grootsteden. Dit boek geeft een contextueel overzicht van de noden, behoeften en krachten van jonge nieuwkomers. Hierbij ligt de focus op het uitlichten van de meest in het oog springende resultaten maar ook op de kleine uitzonderingen in individuele verhalen die een kwalitatieve meerwaarde bieden om de leefsituatie van jonge nieuwkomers beter te begrijpen. Door te kiezen voor een grote thematische verscheidenheid in de analyses van de interviews, tracht dit boek de veelzijdigheid en diversiteit die jonge nieuwkomers in zich dragen, te vatten. Ze komen allemaal van een ander land, een andere cultuur, andere gewoontes en hebben een nieuwe thuis, een nieuwe terp. Stuk voor stuk hebben ze een uniek verhaal te vertellen, over hun verleden, heden en toekomst. Het is dan ook niet de bedoeling van dit boek om de besproken resultaten te extrapoleren naar de gehele populatie nieuwkomers. Het is wel een vaste ambitie om de leefsituatie van jonge nieuwkomers te begrijpen en tastbaar te maken voor alle betrokken stakeholders met het oog op de implementatie van deze kennis in de praktijk.

Dit boek hoopt in de eerste plaats een klankbord zijn van de moedige getuigenissen van jonge nieuwkomers over vallen en opstaan, maar vooral over wat het betekent om gewoon ‘jong’ te zijn.
Original languageDutch
PublisherASP / VUBPRESS
Number of pages159
ISBN (Print)978 90 571 8789 6
Publication statusPublished - 30 Aug 2019

ID: 44736679