Een specifiek onderdeel in het domein e-health is telemonitoring. Tot op heden is er in België weinig ervaring opgedaan met het gebruik van dergelijke systemen in de thuiszorg. In dit onderzoek wordt een telemonitoringtoepassing (bloeddrukmeting) geëvalueerd bij patiënten van de thuiszorgorganisatie Wit-Gele Kruis Limburg. Enerzijds wordt de usability van het toestel nagegaan, anderzijds gaat de analyse in op bredere gebruikersdimensies. De hoofddoelstelling van dit onderzoek is de optimalisatie van het zorgtraject van thuiszorgpatiënten met ondersteuning van telematicatoepassingen.
Er is geopteerd voor een procesevaluatie. Er wordt een kwalitatieve methode gehanteerd aan de hand van diepte-interviews bij patiënten, huisartsen, verpleegkundigen, hoofdverpleegkundigen en centralisten. De analyse is gebeurd op basis van de transcripten van deze interviews.
De technologie wordt in het algemeen positief onthaald door de gebruikers. Toch wordt een aantal bedenkingen gemaakt, zowel in termen van ontwerpregels als gebruiksregels. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat technologieontwikkelaars bij het ontwerp te weinig stilstaan bij de noden van de gebruikers en de randvoorwaarden waarin de technologie gebruikt wordt. Vanuit het usability-aspect moeten de kenmerken van de gebruiker en deze van het toestel op elkaar afgestemd worden (bv functionele beperkingen van de patiënt). Ook de directe gebruikerscontext moet de ontwerpregels beïnvloeden (bv verpleegkundige zijn niet altijd aanwezig bij de taken). De bredere sociale context bepaalt de grenzen van het gebruik van het toestel (bv machtsverhoudingen van huisartsen versus verpleegkundigen). Andere dimensies van belang zijn bijvoorbeeld financiering van technologie en sociaal zekerheidsstelsel.
Er is nood aan gericht en grootschalig sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar ontwerp en implementatie van technologie in de gezondheidszorg. Het domein van de gezondheidszorg is gekenmerkt door specifieke financieringskenmerken, machtsverhoudingen en behoeften van verschillende types gebruikers. Dergelijke inzichten en overwegingen dienen meegenomen te worden bij de ontwikkeling en implementatie van toekomstige e-health-applicaties.
Translated title of the contributionTelemonitoring in de thuiszorg: een gebruikersevaluatie (paper)
Original languageDutch
Title of host publicationMarktdag Sociologie
Publication statusPublished - 2 Jun 2005
EventFinds and Results from the Swedish Cyprus Expedition: A Gender Perspective at the Medelhavsmuseet - Stockholm, Sweden
Duration: 21 Sep 200925 Sep 2009

Conference

ConferenceFinds and Results from the Swedish Cyprus Expedition: A Gender Perspective at the Medelhavsmuseet
CountrySweden
CityStockholm
Period21/09/0925/09/09

    Research areas

  • e-health

ID: 1630868