Original languageEnglish
Title of host publicationH. DUITS &T? VAN STRIEN(edd.), Een intellectuele activist. Studies over leven en werk van Philips van Marnix van Sint Aldegonde,Hilversum, 2001,pp.37-50.
PublisherH. DUITS &T? VAN STRIEN(edd.), Een intellectuele activist. Studies over leven en werk van Philips van Marnix van Sint Aldegonde,Hilversum, 2001,pp.37-50.
Publication statusPublished - 2001

ID: 1167657