Op vijf jaar tijd werden in een bedrijf met meer dan 30.000 werknemers 623 ‘grove’ fouten vastgesteld. In 31 gevallen leidde dat tot een effectief ontslag. Thomas Roggeman, N-VA, vindt dat voldoende om van overbescherming van het spoorpersoneel te spreken en ziet een verband tussen deze ‘overbescherming’ en de statutaire benoeming. Maar dat klopt niet.

ID: 49078825