Via een inhoudelijke bespreking van het laatste hoofdstuk van Levi’s laatste werk I sommersi e i salvati, ‘Lettere di tedeschi’, wordt gereflecteerd over drie thema’s die het werk van Levi kenmerken: 1) de precisie, getrouwheid en de juiste toon van de woorden; 2) de uitwisseling met anderen in bijvoorbeeld brieven; 3) de dialogische vorming van zijn teksten en dus de meerstemmigheid. Dit zijn kenmerken van zowel het vertalen als het getuigen. Ze hangen samen met drie thematische clusters in Levi’s oeuvre: 1) de meertaligheid van de brontekst en hindernissen voor de vertaling; 2) het ultieme doelpubliek van Se questo è un uomo, de Duitsers, dat pas via vertaling kan worden bereikt; 3) de innige relatie tussen getuigenis en literatuur of fictie.
Original languageDutch
Pages (from-to)55-63
Number of pages9
JournalFilter: Tijdschrift over Vertalen
Volume25
Issue number2
Publication statusPublished - 2018

    Research areas

  • Translation, Testimony, Primo Levi

ID: 39517517