De implementatie van de werkvorm in Vlaanderen als een behandelingsalternatief voor jongeren en hun gezin die zich geconfronteerd wisten met ging gepaard met een mogelijke residentiële uithuisplaatsing van de minderjarige, ging van bij de start gepaard met het nodige wetenschappelijke onderzoek om de effectiviteit van de werkvorm na te gaan. In deze presentatie komt het evaluatie-onderzoek naar Crisishulp aan Huis in Vlaanderen aan bod en worden zowel de bereikte doelgroep als de uiteindelijke uitkomsten van de geboden crisisbegeleiding onder de loep genomen en voorzien van de nodige kritische nuanceringen. Een verdere opbouw van het onderzoek naar een proces-uitkomstonderzoek wordt voorgesteld. Aansluitend wordt de focus gelegd op de bijhorende methodologische vraagstukken. Het aanbod van de werkvorm Crisishulp aan Huis sluit aan op de oorspronkelijke Homebuilders-filosofie om kinderen veilig thuis te kunnen houden, de mogelijkheden van hun gezin te versterken om zodoende een onnodige residentiële uithuisplaatsing te vermijden.
Voorliggend onderzoek werd geconcipieerd als een pretest-posttest-follow up design, en brengt vier kerndomeinen naar de voorgrond waar opvoeding zich op richt: (1) interactie tussen ouder en kind, (2) sociale steun, (3) ouderlijke stress en (4) problemen en competenties van de jongere.
Afsluitend in de discussie zal de nadruk worden gelegd op de nood aan meer inhoudelijk, kwalitatief onderzoek naar: wat doen gezinsmedewerkers in en met deze gezinnen, wat maakt de effectiviteit uit van deze begeleidingen: de onderzoeksvraag naar helpende processen achter de uitkomstgegevens wordt geïntrodueerd.
Original languageDutch
Title of host publicationGroeien in Diversiteit en Samenhang: zesde vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en -psychotherapie
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameGroeien in Diversiteit en Samenhang: zesde vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en -psychotherapie

    Research areas

  • special youth care

ID: 1642992