Het gebruik van elektrische voertuigen (EVs) wordt aanzien als een niet te onderschatten kandidaat voor ons toekomstig transportsysteem. Ze hebben enkele belangrijke voordelen vergeleken met conventionele voertuigen: ze hebben een milieuvriendelijk karakter bij gebruik (bv. geen uitstoot van CO2, SO2, NOx en fijn stof) en zijn geluidsarm. Anderzijds zijn er nog enkele barrières die een succesvolle implementatie van elektrische voertuigen tegenhouden. Zo zijn EVs momenteel duur in aankoop, is de actieradius beperkt (gemiddeld tussen de 100 en 150 kilometer met een laadbeurt) en is er een groot gebrek aan laadinfrastructuur. Al deze voor- en nadelen spelen een belangrijke rol in het aankoopproces van de consument die een nieuwe wagen zoekt. Door de recente opmars van elektrische voertuigen en door mogelijke veranderingen in de perceptie van voertuigkarakteristieken komt er een vraag naar de opmaak van een model waarin het aankoopproces voor deze voertuigen in kaart wordt gebracht en geanalyseerd.
Op vraag van de Vlaamse overheid (departement Leefmilieu, Natuur en Energie) wordt in dit rapport het (milieu)potentieel van elektrisch rijden (wagens, geen fietsen of scooters) in Vlaanderen bestudeerd, in functie van de opmaak van een Vlaams Masterplan. De studie heeft als doel een theoretisch en praktisch kader te scheppen rond de introductie van (plug-in hybride) elektrische voertuigen (PH)EVs, en dit zowel op korte, middellange als op lange termijn.
Dit project heeft als hoofddoelstelling het markt- en milieupotentieel rond elektromobiliteit in Vlaanderen in kaart te brengen voor de zichtjaren 2012 (hedendaags), 2020 (korte termijn), 2030 (middellange termijn) en 2050 (lange termijn). Het project heeft tot doel een inzicht te verkrijgen in de drijvende factoren en het potentieel in diverse zichtjaren alsook om duidelijke en praktische aanbevelingen te formuleren om een optimaal gebruik van EVs en plug-in hybride voertuigen maximaal te stimuleren vanuit de overheid.
Original languageEnglish
PublisherUnknown
Publication statusPublished - 1 Jan 2012

    Research areas

  • Sustainable mobility

ID: 2258445