In dit document werd een up-to-date overzicht gegeven van de markt voor elektrische voertuigen in België. Vooreerst werden al de beschikbare elektrische wagens, fietsen en scooters opgelijst, met een focus op enkele technische aspecten zoals actieradius, batterijtype, prijs, oplaadtijd,... Vervolgens werden de belangrijkste testprojecten voor elektrische voertuigen in België besproken. Hierin werd speciale aandacht gegeven aan de Vlaamse proeftuin voor elektrische voertuigen, waarin in een periode van 3 jaar 600 EVs en 600 laadpunten zullen geïnstalleerd worden. De verandering in de waardeketen door een elektrificatie van het transportsysteem werd besproken in WP3. Nieuwe marktspelers zullen de markt betreden en de focus zal verschuiven van een oliegeoriënteerde keten tot een elektriciteitsgeoriënteerde keten. In WP4 werd de vernieuwde strategische aanpak voor de automarkt besproken. Voertuigen zullen op verscheidene manieren kunnen worden aangekocht: directe particuliere aankoop, leasing, batterijleasing. Ook het integrator principe werd uitgelegd, waar 1 bedrijf de link maakt tussen de verschillende (bestaande en nieuwe) stakeholders. Vervolgens werd een overzicht gegeven van de beleidsmaatregelen die de overheid kan treffen om de introductie van EVs te faciliteren. Deze houden onder andere financiële en niet financiële incentives in, maar ook doelstellingen als een gecoördineerde aanpak, steun aan R&D, training, enz. In WP6 werden de incentives besproken die momenteel van kracht zijn in België. Bovendien werd er een overzicht gegeven van Europese incentives voor EVs. WP7 focuste op de laadinfrastructuur, die cruciaal is voor een optimale roll-out van elektrische voertuigen. Als laatste werden de verschillende betalingssystemen en de producenten van laadinfrastructuur besproken.
Original languageDutch
PublisherUnknown
Publication statusPublished - 7 Nov 2012

    Research areas

  • Electric vehicles, Market introduction

ID: 2259355