Een leiomyosarcoom (LMS) van de vena cava inferior (VCI) is een zeldzame, maar mogelijk letale tumor. Hij komt vaker voor bij vrouwen rond het zesde levensdecennium en bij voorkeur ter hoogte van het middensegment van de v. cava. Een oncologische resectie van de tumor is hét middel om een langdurig herstel te bekomen. Bovendien kan adjuvante therapie, gebaseerd op radio- en/of chemotherapie, mogelijk de progressievrije overleving verlengen. Het is daarom van belang om alles in het werk te stellen om een patiëntengroep te selecteren die werkelijk baat zal hebben bij deze ingrijpende behandelingen.
Bijgevolg is het noodzakelijk een correcte peroperatieve diagnose te stellen door middel van een core-biopsie om het meest aangepaste behandelingsschema (eventuele neo-adjuvante behandelingen en/of peroperatoire bestralingen) aan de patiënten te kunnen bieden. Een preoperatieve diagnose laat bovendien toe om een radicaal heelkundig ingreep (met microscopisch tumorvrije snijranden) te kunnen plannen en de patiënt hier beter op voor te bereiden.
Original languageDutch
Pages (from-to)615-621
Number of pages7
JournalTijdschr Geneesk
Volume71
Issue number9
Publication statusPublished - 2015

    Research areas

  • LEIOMYOSARCOOM, VENA CAVA INFERIOR, ABDOMEN

ID: 36425927