De voorbije twintig jaar is er een groeiende belangstelling voor de rol die sociale netwerken spelen in migratieprocessen. Voor Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV) betekent hun migratie een breuk in hun sociale netwerk. Ze dienen nieuwe netwerken vorm te geven in een nieuwe leefomgeving. Via een doelgerichte heterogene steekproef werden voor dit artikel 34 NBMV geïnterviewd die recent naar België migreerden. Hierbij werd gefocust op hun sociale netwerken en de sociale steun die deze netwerken leveren. Uit de resultaten blijkt dat het leven en netwerk van NBMV voor een belangrijk deel rond het opvangcentrum georganiseerd wordt. Dit lokale netwerk valt niet noodzakelijk samen met de buurt of de stad waar jongeren wonen, maar valt veeleer samen met het formele netwerk dat jongeren ondersteunt. Hierbij worden nauwelijks linken gelegd naar de ruimere samenleving. Deze lokale verankering zorgt voor een bereikbaar netwerk, waar NBMV veel contact mee hebben en steun uit halen. De vele verhuisbewegingen naar verschillende opvangcentra zorgen er echter ook voor dat netwerken sterk versnipperd raken en dat NBMV net als tijdens hun migratie meermaals moeten investeren in de bouw en heropbouw van een ondersteunend sociaal netwerk.

Trefwoorden Nederlands:
Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen, sociale netwerken, sociale steun, stad, kwalitatief onderzoek.
Original languageDutch
Pages (from-to)42-59
Number of pages18
JournalTijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten
Volume1
Issue number1
Publication statusPublished - 1 Mar 2019

ID: 45554446