De babyboomgeneratie bereikt stilaan de pensioenleeftijd. Dit leidt ertoe dat de groep ouderen groter wordt, maar ook dat de visie op ouder worden verschuift van 'ouderen als afhankelijk' naar 'active aging'. Dit betekent dat gestreefd wordt naar een blijvende participatie in sociale, economische, culturele en maatschappelijk activiteiten door ouderen zodat hun levenskwaliteit verhoogt. Steeds meer wordt de rol van informatie- en communicatietechnologie aangehaald in de het debat rond 'active aging'. De bedoeling van deze studie is na te gaan wat de noden van toekomstige ouderen zijn in de levensdomeinen familie, sociale netwerken, gezondheid, arbeid, vrijwilligerswerk, vrijetijdsbesteding, mobiliteit en veiligheid en hoe ICT deze noden kan invullen. Hierbij wordt de diversiteit van de ouderengroep in het achterhoofd gehouden om uitsluiting te vermijden. Het onderzoek is vierdelig. In een eerste fase werd een literatuurstudie gehouden. In een tweede fase werden de resultaten van fase 1 getoetst en aangevuld door stakeholders. In een derde fase werden de resultaten van vorige stappen getoetst aan een burgerpanel
Original languageDutch
Place of PublicationBrussels
PublisherVrije Universiteit Brussel, Vakgroep MESO, Onderzoeksgroep OPIH
Commissioning bodyInstituut Samenleving en Technologie
Number of pages191
Publication statusPublished - 2012

    Research areas

  • ICT, diversity, older adults, active aging

ID: 2145842