Links

Deze richtlijn is gericht naar clinici, meer bepaald artsen, psychiaters en psychologen die in hun praktijk of instelling te maken hebben met personen met een verslaving aan alcohol of andere drugs en verslavingsartsen werkzaam in een ambulante en/of residentiële setting. Deze richtlijnen willen een nuttige en praktische leidraad bieden bij het diagnosticeren en behandelen van (jong)volwassenen (mannen en vrouwen van 18 tot 40 jaar oud) met ADHD en een verslavingsproblematiek. Daarnaast beoogt dit document een overzicht te geven van de beschikbare evidentie en de hiaten die er bestaan met betrekking tot dit onderwerp.
Original languageDutch
TypeGuideline
Media of outputDraaiboek
PublisherP. Van Deun
Number of pages50
Place of PublicationBrussel
Edition2016
Publication statusPublished - 2016

    Research areas

  • ADHD

ID: 38874583