De praktijkgids die voor u ligt is het resultaat van een empirisch onderzoek dat kadert binnen het Europees project SLIC (Smart Light Concepts). Door middel van het aanpassen van verlichtingssystemen, tracht het SLIC-project de CO2-uitstoot, afkomstig van openbare verlichting, drastisch te verminderen. Het SLIC-project heeft in haar vier partnerlanden (België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk), zeven pilootprojecten opgezet waarin verschillende mogelijke aanpassingen worden gedemonstreerd, gemonitord en geëvalueerd op CO2-uitstoot. De aanpassingen aan de openbare verlichting waarvan sprake is in deze gids beperken zich tot ingrepen die tot doel hebben om te komen tot het verminderen van (het verbruik van) de openbare verlichting. Het verminderen van de openbare verlichting kan op allerlei manieren gerealiseerd worden, zoals het dimmen en doven (permanent, dan wel gedurende bepaalde tijdstippen, zoals tussen 23u en 5u). Er wordt in deze gids niet ingegaan op de effecten van andere scenario’s zoals het vervangen van klassieke armaturen door LED verlichting en het implementeren van technologische mogelijkheden zoals volgverlichting en sensoren. Deze gids is immers gebaseerd op wetenschappelijk evaluatieonderzoek. Helaas is er momenteel slecht zeer beperkt wetenschappelijk onderzoek over deze laatste scenario’s voorhanden. De gids is geschreven binnen de internationale tendens van burgerparticipatie en focust zich daarbij hoofdzakelijk op de meest ingrijpende maatregelen, namelijk het permanent of gedeeltelijk afschakelen van de openbare verlichting. De toepassing van deze aanbevelingen dient telkens binnen de lokale context geëvalueerd te worden, zoals ook verder in deze gids duidelijk zal worden. Deze gids werd uitgewerkt in opdracht van Provincie West-Vlaanderen in het kader van het Europese project SLIC (Smart Light Concepts) door onderzoekers verbonden aan de onderzoeksgroep Crime & Society van de Vrije Universiteit Brussel. Het onderzoek liep van 1 september 2018 tot 31 december 2018.
Original languageDutch
Commissioning bodyProvincie West-Vlaanderen
Number of pages61
Publication statusPublished - 2019

ID: 49567083