Op 28 mei 2019 stelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het arrest Clasens v. België in hoofde van de eiser een schending van art. 3 en art. 13 EVRM vast tijdens de stakingen van de penitentiaire bewakingsassistenten in de Waalse en Brusselse gevangenissen, in casu die van Ittre, in de periode van 25 april 2016 tot 22 juni 2016. Het gebrek aan een minimale dienstverlening tijdens de stakingen leidde ertoe dat het reguliere regime was opgeschort; de concrete omstandigheden waarin de opsluiting vervolgens ten uitvoer werd gelegd, schond het verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling (art. 3 EVRM) en het Hof oordeelde tevens dat er geen daadwerkelijk rechtsmiddel voorhanden was om een einde aan deze mensenrechtenschendingen te maken (art. 13 EVRM).
Original languageDutch
Pages (from-to)38-38
Number of pages1
JournalFatik
Volume36
Issue number162
Publication statusPublished - Jun 2019

ID: 45939025