Description

Inleiding Restrictieve hartklepziekte ('Restrictive Valvular Heart Disease', RVHD) wordt gekenmerkt door een verdikking van de klepblaadjes en een verdikking en verkorting van het subvalvulaire apparaat van de mitralis-en tricuspidalisklep met een verstijving en klepinsufficiëntie als gevolg. RVHD kan veroorzaakt worden door degeneratieve klepaantasting bij oude mensen, reumatisch kleplijden en het carcinoïd syndroom (1). Verschillende soorten medicaties geven klinisch en histologisch gelijkaardige klepafwijkingen zoals beschreven in het carcinoïd syndroom: methysergide, ergotamine, cabergoline (ergot-afgeleiden) en fenfluramine-phentermine (fen-phen) (vermageringsproducten) (2,3,4). Meer recent toonde onze groep (Van Camp et al. (5,6)) dat tot 33% van de patiënten met de ziekte van Parkinson behandeld met pergolide gelijkaardige klepafwijkingen vertonen. Bij jonge mensen vormt de party drug Ecstasy of 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) een belangrijk gezondheidsprobleem met neurotoxische eigenschappen. In vitro leidt Ecstasy tot proliferatie van humane valvulaire interstitiële cellen (7,8). Hoewel het juiste mechanisme hierbij niet gekend is, blijkt uit in vitro studies (functionele recombinante receptorassays) dat al deze farmaca leiden tot een stimulatie van de serotonine 5HT2b-receptor (9,10). Deze technieken laten ons echter niet toe om het ziekteproces nader te onderzoeken en op te volgen in de tijd. Er is tot op heden geen in vivo model beschikbaar voor de bestudering van medicamenteus geïnduceerde RVHD. Doelstelling 1) We wensen een in vivo diermodel te ontwikkelen en te karakteriseren om belangrijke klinische vragen zoals dosisafhankelijkheid, reversibiliteit, tijdstip en frequentie van optreden van medicamenteus geïnduceerde RVHD te beantwoorden. Recente ontwikkelingen in de echocardiografie hebben in vivo beeldvorming bij kleine proefdieren mogelijk gemaakt (11). Dergelijke in vivo benadering zou ons de mogelijkheid geven niet-invasief en op verschillende tijdstippen de evolutie van biologische processen en het effect van therapie hierop te bestuderen binnen éénzelfde proefdier, hetgeen meer nauwkeurige informatie oplevert in tegenstelling tot de traditionele ex-vivo methodes. Dit model kan eveneens gebruikt worden om het fysiopathologisch/toxisch mechanisme op de hartkleppen te elucideren van nieuwe farmaca of drugs die potentieel op de 5-HT2b-receptor of andere serotoninereceptoren inwerken. Hierbij gaan we ook nagaan of een 5-HT(2b)- receptorantagonist een protectief of zelfs therapeutisch effect kan hebben. 2) Daarnaast is het de bedoeling om bij regelmatige gebruikers van risico-medicatie of drugs, toxische klepafwijkingen op te sporen en op te volgen in een klinische observationele studie.
AcronymFWOTM385
StatusFinished
Effective start/end date1/10/0630/09/10

    Research areas

  • pharmacology

    Flemish discipline codes

  • Basic sciences

ID: 3172051