Description

A large amount of building waste is generated today. This has a negative impact on the environment and on the financial costs. Maximising the reuse of building elements has as a consequence the reduction of building waste. By designing structures with reversible connections, components can be disassembled, replaced and reused. This concept is called ‘Design for Change’ in the context of transformable architecture. Moreover, to earn more time savings and cost savings, the building elements could be preassembled. A lot of knowledge already exists, but any guidelines, techniques or tools on how to implement these principles in practice are lacking. In other words, if manufacturers could know which products are architecturally feasible to create, and if architects would know how to implement transformable structures, transformable structures could be realised.
This research proposal focuses on transformable façades systems. The goal is to develop an advice and evaluation tool for preassembled transformable façades that can help architects and manufacturers in developing an applying them in their project. This façade system will be compared to a conventional wall to show the differences in terms of transformability, building waste and cost savings. During the research process, architectural offices and industrial partners will be involved in the development of a preassembled transformable façade system to optimise its relevance in the building industry.

Als alternatief voor het lineaire model, streeft het
circulaire model naar een industrie zonder verspilling en afval. Er bestaan ​​al producten en systemen om naar een circulaire bouwsector toe te
werken. Om echter een operationeel circulair model in de bouwsector te
realiseren, moet een belangrijke kloof worden overbrugd. De technische kennis
over het vervaardigen van circulaire bouwproducten moet worden afgestemd op de
eisen en complexiteit van de architectuurpraktijk. Met andere woorden, alleen
als fabrikanten weten welke producten architectonisch haalbaar zijn om te
maken, en als architecten weten welke bouwproducten circulair zijn, kan de
groei van de bouwsector
worden losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen. Technisch gezien bestaat
er al veel kennis, maar de implementatie ervan moet verder worden begeleid.Daarom zal dit onderzoek een beoordelingsmethode
ontwikkelen, zodat bedrijven de architecturale haalbaarheid van hun
ontwikkeling kunnen testen en evalueren, terwijl architecten begeleiding kunnen
krijgen bij het selecteren van geschikte structuren en systemen. De focus in
dit onderzoek ligt op de implementatie van voorgemonteerde transformeerbare
gevelsystemen. De façade heeft een cruciale rol met betrekking tot energieprestaties en de functie van een gebouw,
terwijl het ook een esthetisch aspect heeft. Bovendien kan een transformeerbare
gevel anticiperen op toekomstige veranderingen en zich aanpassen aan
veranderende functies. Transformeerbaarheid is afhankelijk van het toepassen
van de Design for Disassembly-principes (demonteerbaar bouwen), die het mogelijk maken om de gebouwelementen
efficiënt te onderhouden, repareren, vervangen en opnieuw te gebruiken. Op deze
manier wordt, door het implementeren van transformeerbaarheid, de levensduur
van de façade verlengd en draagt ​​deze bij tot het verminderen van overtollig bouwafval. De uitvoering en de haalbaarheid van
voorgemonteerde transformeerbare gevels zal in verschillende contexten worden
getest, evenals de beoordelingsmethode. Met deze
haalbaarheidsbeoordelingsmethode kunnen bouwteams de architecturale en
technische haalbaarheid van een transformeerbare gevel testen en evalueren in
hun gebruikscontext.

Short titleFWO SB mandate
AcronymFWOSB41
StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/19

    Research areas

  • architecture, buildings, waste

ID: 36166852