Nico De Leu (Recipient)

Prijs dewelke 2-jaarlijks wordt toegekend aan een studiewerk over de epidemiologische, etiologische, fysio-pathologische, klinische of therapeutische aspecten van diabetes
Awarded date2018

ID: 43969966