Helena Van Damme (Recipient)

De beurzen ‘Emmanuel van der Schueren’ gaan naar beloftevolle wetenschappers die zeer gespecialiseerd kankeronderzoek doen maar niet kunnen terugvallen op een overheidsbeurs. Met de beurzen steunt Kom op tegen Kanker zowel fundamenteel onderzoek, dat bijdraagt tot een betere kennis van het ontstaan of de progressie van kanker, als toegepast (translationeel en klinisch) onderzoek om de diagnose of behandeling van kanker te verbeteren.
Awarded date1 Oct 2016
Granting OrganisationsKOM OP TEGEN KANKER VZW - (Beurs Emmanuel Van Der Schueren)

ID: 33753095