Reinhard Haudenhuyse - Speaker

In het pedagogisch werken met jongeren is er de laatste jaren steeds meer
interesse voor psychofysieke, of lichaamsgerichte, methodieken. Psychofysieke
methodieken kunnen zowel preventief, curatief als therapeutisch
ingezet worden. Diverse sectoren zoals onderwijs, jeugdwerk, sportclubs,
jeugdwelzijnswerk en hulpverlening, gebruiken vormen van psychofysiek
werken. Psychofysieke methodieken bieden een waardevol, laagdrempelig
alternatief voor of een aanvulling op de traditionelere interventies met een
dominantie op praten. Via aansluiting met de leefwereld en interesses van
jongeren, worden sport, beweging en spel verrijkt met sociaal-pedagogische
componenten.
9 Nov 2018

External organisation (Corporate/Industrial)

NameBoekenbeurs 2018

Documents

ID: 40205334